Framgångsliv

NÅ FRAMGÅNG – Vill ni nå framgång?     Vill ni må bättre?     Vill ni leva mer?

Framgångsliv drivs av Ylva Hallström som har en framgångsrik karriär bakom sig som ledare och verksamhetsutvecklare. Drivkraften är att ständigt lyfta omgivningen mot framgång. Ylva har under tjugofem år utvecklat ett tjugotal verksamheter till framgång. Hon har byggt upp från grunden, vänt vissna organisationer till blomstrande och fått sjunkande skepp komma på rätt köl igen. Framgångskonceptet har blivit Turnarounds.

Framgångsliv är ett utmärkt val för att nå framgång i dig själv, i ledaren, i verksamheten eller i livet. Professionell coaching lyfter fram och maximerar potentialen. Det förebygger bättre mående och utvecklar verksamhet & LIV. 

Vad är coaching?

Coaching är ett kraftfullt sätt att genomföra en förändring i livet. Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i din egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling.

Genom att ställa kraftfulla och utmanande frågor får klienten utmana sitt tankesätt och sina värderingar och kommer till nya insikter. För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen att nå mål. För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen att nå mål.

Ylva coachar inte för att ett problem ska lösas. Hon coachar för att ett liv ska levas.

Din coaching – Att vara bra på att leda sig själv är en förutsättning för att kunna utvecklas framgångsrikt och må bättre i sitt jag. Coaching är en lösningsfokuserad, systematisk mål- och resultatorienterad process. Framgångslivs coaching underlättar för dig som klient att utveckla och förbättra din prestation och må bättre resultat som din egna personliga utveckling, i en relation, tid för vila och avkoppling, i fysiskt välbefinnande, med din omgivning och i ditt yrke och karriär.

Problem och orsak – Framgångsliv utgår från att det är du som är expert. Det handlar om din person, profession, verksamhet, dina team eller omgivning. Du är unik. Din person eller verksamhet är unik och vi utgår utifrån det. Mitt arbete är att du ska se din unika situation och de problem och hinder du har utifrån annat perspektiv för att se nya möjligheter till att lösa de utmaningar du står inför.

Vad saknas? – Mål är att skapa insikt och förutsättningar hos dig som klient. Ditt välmående är alltid i fokus och att du ska få de bästa förutsättningar att må bra i din person att din prestation och välmående ska mötas i en framgångsrik kombination. När vi lyckas med ditt bättre mående och din utveckling leder det till goda resultat för dig som individ och för framtiden. Coaching skapar medvetenhet, kraft, energi och en bättre styrning.

Coachinspiration

 • Yrke, karriär
  – Att ge uttryck och få uttrycka dina unika gåvor och talanger.

 • Fysiskt välbefinnande
  – Din kropp, din hälsa, din känsla av fysisk trygghet.

 • Närmaste relation
  – Ditt varande/icke varande i en nära relation.

 • Relationer
  – Nöjdsamhet med familj, vänner, självinsikt.

 • Personlig utveckling
  – Ditt personliga växande, självinsikt.

 • Fysisk omgivning
  – Där du tillbringar din tid, hemma, kontoret, bilen

 • Vila och avkoppling
  – Tid för återhämtning, glädje, fritid.

 • Ekonomi
  – din relation till pengar (ge och ta) rikedom.

 • Ledarskap
  Utveckla ditt ledarskap, skapa medvetenhet, kraft och energi med en bättre styrning.

Framgångsliv erbjuder

Nå framgång i ditt ledarskap, din verksamhet & organisation


Framgångspaket för ledaren:

Minimumantal 10h med nulägesanalys, resultat, problem, resurser, åtgärder, uppföljning, framgångsanalys.


Framgångspaket för verksamheten:

Minimumantal 20h med nulägesanalys, resultat, problem, resurser, åtgärder, uppföljning, framgångsanalys.


Framgångspaket för pedagogen:

Minimumantal 10h med inspirationsföreläsning, mentalträning och ledarskapscoaching-, utveckling.

Nå framgång i personligutveckling, i dig själv & ditt egna bästa mående


Framgångspaket för dig & livet:

Minimumantal 10h med mentalträning och livscoaching med valbar inriktning.

Nå & utvecklas till framgång i valfritt område


Kompetensutvecklingspaket:

Minimumantal 10h med kompetensutveckling, mentalträning & ledarskapscoaching med valbar inriktning.

Inspiration, coaching & framgång tillsammans på scen


NÅ FRAMGÅNG med mentalträning:
En inspirationsföreläsning om framgång med coaching och mentalträning. Vill ni nå framgång? Vill ni må bättre? Vill ni leva mer? Ylva Hallström har under tjugofem år utvecklat verksamheter till framgång. Hon har vänt många vissna organisationer till blomstrande och fått sjunkande skepp att komma på rätt köl igen. Framgångskonceptet har blivit Turnarounds. Inspireras av hur livets största motgång bli livet främsta och mest lyckade framgång. Hur vänds nedgående trender till uppgående och hur bli du kvar på toppen. Få verktyg till att nå framgång, må bättre och leva mer.


Bli FRAMGÅNGSRIK med din egna FRAMGÅNG:
En inspirationsföreläsning om framgång och om att hitta din egen framgång. Hur gör du för att nå framgång i dig själv? Hur gör du för att må bättre? Hur gör du för att leva mer? 

Framgångsliv vägleder verksamheten, företaget eller organisationen som expanderat eller bara fortlöpt utan reflektion om utveckling eller omhändertagande av ledning och team. De som inte haft möjlighet att prioritera tid för utveckling av den inre potentialen. Den potential som ger kunden mer framgång. Få verktyg till framgången som är mer energifylld, mindre sjuk, förebyggande, ärlig, viljestark, maxad potential, mentalt stark, som säger nej till energitjuvar, är levnadsglad, frisk, har bra stressverktyg, en livsstil, trovärdig, lever sitt rätta, modig, har självinsikt, högre självkänsla, bättre självförtroende, ledarskap, större arbetsmoral och till slut, som mår bättre och lever mer.

 

Mentalträning & få verktyg för att bli mentalt starkare


Mentalträningskurs:

Sker under 8h vid 4 tillfällen. Få redskap för förbättrad självkänsla & intuition, kunna påverka yttre & inre stress, påverka prestationer & hälsa, öka koncentration och förbättra minne, ta tillvara & utveckla dina förmågor & talanger. Mentalträning ger verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling, att öka kreativiteten & engagemanget.

Framgångsliv är för dig

 • som vill nå framgång i dig, i ledaren, i verksamheten eller i livet.
 • som vill ta kommandot över livet, ta fram ledaren i dig själv, styra ditt liv mot framgång och nå ditt bästa mående.
 • som inte prioriterat ditt egna bästa, din mentala hälsa, ditt egna mående, ditt ledarskap, din relation eller din fysik.
 • som vill förändra, utveckla eller förbättra någon del i ditt liv, finna mening och må bättre. 
 • Dig – är ditt privata du, som ledare, i ledningsgrupp, i ditt företag eller verksamhet, på kommun, som pedagog, i din relation med medarbetarna eller kollegorna, i andra relationer, i din hälsa och ditt mående.

Varje dag är en ny chans att ändra livet