NÅ FRAMGÅNG

Vad är egentligen framgång? Vad betyder ordet framgång? Vad är framgång för dig? Hör ordet framgång endast ihop med affärer, näringsliv och karriär? Vad innebär känslan framgång? Är framgång en känsla? Är framgång farligt? Är framgång ett tillstånd? Eller är det ett resultat? Vad tycker du om framgång? Tycker du att nå framgång låter kaxigt…