NÅ FRAMGÅNG

Vad är egentligen framgång? Vad betyder ordet framgång? Vad är framgång för dig? Hör ordet framgång endast ihop med affärer, näringsliv och karriär? Vad innebär känslan framgång? Är framgång en känsla? Är framgång farligt? Är framgång ett tillstånd? Eller är det ett resultat? Vad tycker du om framgång? Tycker du att nå framgång låter kaxigt…

Lås upp din inre potential

Vet ni vilken framgång som kan nås och hur kraftfull mental träning är i kombination med coaching? Vill ni ha en coach som er handledare i mental träning för personlig utveckling? Coachens uppgift; ”att låsa upp en människas potential så att den får ut maximalt av sig själv. Det innebär att hjälpa människor till att lära sig istället för att undervisa…